Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH - CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019
* KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TH&THCS PHƯỚC VĨNH TÂY        Xem tại đây         
* KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 CỦA TRƯỜNG TH&THCS PHƯỚC VĨNH TÂY      Xem tại đây                                                                                                                                                      
* KẾ HOẠCH TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN  ĐỀ NĂM 2019 CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TH&THCS PHƯỚC VĨNH TÂY 
Xem tại đây           
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn