Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
Thực hiện văn bản chỉ đạo, ngày 22/02/2021 trường tiếp tục thực hiện dạy học trực tuyến cho toàn thể học sinh khối 9 qua phần mềm zoom metting
MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC HIỆN DẠY ONLINE

Tại điểm đầu cầu : Phòng bảng tương tác cảm ứng THCS dành cho HS 91 không có điều kiện học tại nhà
/Uploads/4017/files/XUAN%20_%20%C4%90I%E1%BB%82M%20%C4%90%E1%BA%A6U.mp4

Tại điểm thứ hai : Phòng bảng tương tác cảm ứng TH dành cho HS 92 không có điều kiện học tại nhà
/Uploads/4017/files/XUAN.mp4
 
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn