Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

GIÁO DUC KĨ NĂNG SỐNG CỦA ĐOÀN ĐỘI
Thực hiện mục tiêu giáo dục về việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, Đoàn Đội trong nhà trường đã phối hợp tổ chức các hoạt động cho các em tham gia. .
MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
 
THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT


 
BẢO VỆ TRẺ EM
  
GIAO LƯU BÓNG CHUYỀN


TỔ CHỨC TRUNG THU

 

 
VUI CHƠI CẮM TRẠI

 
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn