Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HÌNH ẢNH TỔNG THỂ CÁC PHÒNG BAN
Thực hiện Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia đối trường tiểu học; để xác định thực trạng chất lượng, hiệu quả giáo dục, nhân lực, cơ sở vật chất, từ đó thực hiện các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Năm học 2020 - 2021 được sự đầu tư của cấp trên, Trường TH & THCS phước Vĩnh Tây được xây dựng khang trang có đầy đủ các phòng ban. .
HÌNH ẢNH CÁC PHÒNG BAN
 
HAI PHÒNG KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
HAI PHÒNG KHOA HỌC TIN HỌC
 

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 

 
PHÒNG  ÂM NHẠC


 
PHÒNG MỸ THUẬT

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn