Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HÌNH ẢNH PHÒNG THƯ VIỆN, THIẾT BỊ VÀ ĐOÀN ĐỘI...
Được sự đầu tư của cấp trên, Trường TH & THCS Phước Vĩnh Tây được xây dựng đầy đủ phòng thư viện, thiết bị ... đạt chuẩn Quốc Gia
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
PHÒNG THƯ VIỆN
 
PHÒNG THIẾT BỊ


PHÒNG TRUYỀN THỐNG - ĐOÀN ĐỘI

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn