Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

[H3-3.2-04]. HÌNH ẢNH KHỐI PHỤC VỤ HỌC TẬP: PHÒNG ĐOÀN ĐỘI, TRUYỀN THỐNG, THƯ VIỆN, THIẾT BỊ ...
Được sự đầu tư của cấp trên, Trường TH & THCS Phước Vĩnh Tây được xây dựng đầy đủ phòng thư viện, thiết bị ... đạt chuẩn Quốc Gia
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CÁC PHÒNG HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT, NGHIÊN CỨU HỌC TẬP
PHÒNG TRUYỀN THỐNG - ĐOÀN ĐỘI

PHÒNG THƯ VIỆN 

PHÒNG THIẾT BỊ

Phòng Đa Năng


 
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn