Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

KẾ HOẠCH SỐ 49 KH/TH&THCSPVT
Căn cứ văn bản số 1000/PGDĐT ngày 01/7/2021 của phòng GDĐT Cần Giuộc Về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau :

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG VĂN 2613/BGDĐT-GDTrH
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn