Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HÌNH ẢNH KHỐI HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ [H3-3.3-01]
Nhà trường có 01 phòng Hiệu trưởng, 01 phòng Phó Hiệu trưởng, 01 phòng Tổ chức Đảng - Đoàn thể, 01 văn phòng, 02 phòng nghỉ giáo viên, 01 phòng y tế, 01 nhà kho, 01 phòng tư vấn học đường, 01 khu vệ sinh giáo viên và nhân viên, 01 phòng bảo vệ, 02 khu để xe giáo viên .
Hình ảnh tổng thể khuôn viên của phòng

Hiệu trưởng


Phó hiệu trưởng


Tổ chức Đảng - Đoàn thể


Văn phòng

Giáo viênY tế
Nhà Kho


​Phòng tư vấn học đường và hỗ trợ học sinh khuyết tậtPhòng họp

Khu nhà vệ sinh giáo viên và nhân viên

Bảo vệ
Khu để xe giáo viên và nhân viên

 
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn