Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HỌP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2020 - 2021
Ngày 01/10/2021 Hội đồng tự đánh giá họp báo cáo tự đánh giá, rà soát toán bộ hồ sơ minh chứng từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 để chuẩn bị đón đoàn đánh giá ngoài về trường làm việc.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn