Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

TUYÊN TRUYỀN THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2021
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và học sinh về phòng, tránh HIV/AIDS, góp phần đạt mục tiêu 90-90-90 hướng tới đạt mục tiêu chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030.

Chủ đề hưởng ứng: “Tăng cường phòng, chống HIV/AIDS trong bối cảnh đại dịch Covid-19”.

Các tài liệu tuyên truyền Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và học sinh:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống HIV/AIDS

2. Nghị định số 63/2021/NĐ-CP ngày 30/6/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

3. Chiến lược quốc gia kết thúc dịch AIDS vào năm 2030. 

4. Những điều cần biết về HIV và AIDS - Điều trị PrEP

5. Những điều cần biết về điều trị ARV

6. Hành động hướng tới mục tiêu 90-90-90

7. K = K ?

8. Địa chỉ điều trị ARV 

9. địa chỉ điều trị PrEP


10. Giải thích chủ đề tháng hành động

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU HIV/AIDS NĂM 2021
Căn cứ kế hoạch tuyên truyền hưởng ứng Tháng Hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021. Nay CĐCS kết hợp tổ tuyên truyền PBGDPL của trường mở cuộc thi TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ HIV/AIDS. Thông qua cuộc thi giúp thầy cô nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, viên chức về phòng, tránh HIV/AIDS, tự bảo vệ mình trước hiểm họa đại dịch AIDS; xây dựng nếp sống lành mạnh trong cộng đồng đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kết thúc đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 27/11/2021 kết thúc 19h ngày 30/11/2021. TỔNG KẾT PHÁT THƯỞNG trong phiên họp HĐSP mục TTPBGDPL ngày 01/12/2021 ( 01 cá nhân có điểm TB cao nhất và 01 tập thể tổ có điểm TB cao nhất).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx0m_wAyhEtPCiUKB34yflqpa1d3FFnhx6KewmWcHmyakFWg/viewform
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn