Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THAO GIẢNG CHUYÊN ĐỀ THÁNG 2/2022
Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 nhằm phát huy năng lực và phẩm chất của học sinh qua quá trình giảng dạy và giáo dục . Ngày 19/02/2022 Trường TH và THCS thực hiện chuyên đề : " Giúp học sinh hình thành năng lực giao tiếp và hợp tác." ở môn KHTN 6, cùng chuyên đề :" Phát triển năng lực tự chủ và hợp tác trong quá trình làm việc nhóm." ở môn lớp 7.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH 

Cô Võ Thị Bé báo cáo
 
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn