Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

BỒI DƯỠNG SỬ DỤNG SGK 7 chương trình GDPT 2018.
Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2022, thực hiện văn bản số 1019/PGDĐT về việc bồi dưỡng trực tuyến SGK 7. Tại điểm cầu trường TH & THCS Phước Vĩnh Tây, giáo viên các trường THCS Long Hậu, THCS Phước Vĩnh Đông, THPT và THCS Nguyễn Thị Một đã tham dự lớp học. Chương trình Bồi dưỡng SGK 7 trải dài từ ngày 13 đến 16/6/2022.
MỘT VÀI HÌNH ẢNH LỚP HỌC

Môn HĐTN-HN

Môn ToánMÔN KHTN

MÔN TIN

MÔN GDCD
 
Nguồn: Trường TH & THCS Phước Vĩnh Tây
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn