Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

 • KẾ HOẠCH SỐ 49 KH/TH&THCSPVT
  03/08/2021

  KẾ HOẠCH SỐ 49 KH/TH&THCSPVT

  Căn cứ văn bản số 1000/PGDĐT ngày 01/7/2021 của phòng GDĐT Cần Giuộc Về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau :
 • PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG KHỐI 6 NĂM HỌC 2021-2022
  02/08/2021

  PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG KHỐI 6 NĂM HỌC 2021-2022

  Kèm theo kế hoạch số: 49 /KH-TH&THCSPVT ngày 05 tháng 7 năm 2021 của trường Tiểu học và THCSPVT
 • BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY KHỐI 6 NĂM HỌC 2021-2022
  02/08/2021

  BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN DẠY KHỐI 6 NĂM HỌC 2021-2022

  Kèm theo kế hoạch số: 49 /KH-TH&THCSPVT ngày 05 tháng 7 năm 2021 của trường Tiểu học và THCSPVT.
 • VĂN BẢN 5512/BGDĐT-GDTrH V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường
  02/08/2021

  VĂN BẢN 5512/BGDĐT-GDTrH V/v xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường

  Thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học như sau:
 • VĂN BẢN 2613/BGDĐT-GDTrH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2020-2021
  02/08/2021

  VĂN BẢN 2613/BGDĐT-GDTrH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2020-2021

  Năm học 2021 -2022, các cơ sở giáo dục trung học thực hiện đồng thời Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018) đối với lớp 6 và Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Chương trình giáo dục phổ thông 2006) đối với các lớp từ lớp 7 đến lớp 12. Để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các Sở GDĐT triển khai thực hiện một số nội dung sau
 • VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ THI ĐUA
  09/05/2021

  VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

  Thực hiện công tác thi đua cuối năm học 2020-2021. Chủ tịch Công đoàn Võ Thế Hào đã triển khai lại và hướng dẫn đánh giá thi đua.
 • THAO GIẢNG CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04_2021
  25/04/2021

  THAO GIẢNG CHUYÊN ĐỀ THÁNG 04_2021

  Thực hiện kế hoạch giáo dục năm học 2020-2021. Ngày 24 tháng 04 năm 2021, tổ khoa học xã hội thực hiện chuyên đề " Tuyên truyền Pháp luật và giáo dục đạo đức học sinh" thông qua tiết dạy giáo dục công dân.
 • THAO GIẢNG TIỂU HỌC
  20/03/2021

  THAO GIẢNG TIỂU HỌC

  Thực hiện kế hoạch chuyên môn, ngày 20/3/2021 GV tiểu học thực hiện tiết thao giảng
 • SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NCBH- CHUYÊN ĐỀ STEM
  20/03/2021

  SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO HƯỚNG NCBH- CHUYÊN ĐỀ STEM

  Thực hiện kế hoạch chuyên môn, ngày 20 tháng 3 năm 2021 tổ khoa học tự nhiên thực hiện chuyên đề " Sinh hoạt chuyên môn theo hướng NGHIÊN CỨU BÀI HỌC". Tổ khoa học xã hội thực hiện chuyên đề STEM.
 • DẠY HỌC TRỰC TUYẾN
  23/02/2021

  DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

  Thực hiện văn bản chỉ đạo, ngày 22/02/2021 trường tiếp tục thực hiện dạy học trực tuyến cho toàn thể học sinh khối 9 qua phần mềm zoom metting
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn