Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CỤM PHƯỚC VĨNH TÂY
Thưc hiên kế hoạch chuyên môn của ngành, ngày 26/11/2022 Trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây thực hiên chuyên đề sinh hoạt cụm vùng hạ, môn sinh học của tồ Khoa học tự nhiên do cô Lê Thị Thu Hường thưc hiên giảng dạy.
Cô Võ Thị Bé, tổ trưởng KHTN báo cáo mục tiêu chuyên đề


Cô Lê Thị Thu Hường giáo viên môn Sinh học thực hiên tiết dạy

Họp rút kinh nghiệm 


 
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn