Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KÌ 2023-2028
Dưới sự chỉ đạo của Liên Đoàn Lao động Huyện Cần giuộc, Chi bộ Trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây, trên cơ sở thực hiện các chỉ thị , Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngày 24 tháng 12 năm 2022 Công đoàn trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây đã tiến hành Đại hội Công đoàn Khóa 2 nhiệm kì 2023-2028
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn