Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 VÀ LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024
Căn cứ quyết định số 2490/QĐ-UBND, và quyết định số 2489/QĐ-UBND huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 và lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Long An năm học 2023-2024.
Trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây ra Thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 1 và lớp 4 năm học 2023-2024 
Tác giả: LÊ THỊ TRÚC LIN Nguồn: TRƯỜNG TH VÀ THCS PHƯỚC VĨNH TÂY
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn