Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC
LINH HOẠT TÌNH HÌNH THỰC TẾ NHÀ TRƯỜNG: ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP, HUY ĐỘNG HS RA LỚP, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS PHƯỚC VĨNH TÂY THÔNG BÁO CHO PHHS VÀ HỌC SINH KHỐI 1 TỰU TRƯỜNG NGÀY 21/08/2023, CÁC KHỐI 2,3,4,5,6,7,8,9 TỰU TRƯỜNG NGÀY 28/08/2023.

Nguồn: Trường
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn