Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6. Năm học 2023-2024
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông Căn cứ vào Phương án số 735 /PA-SGDĐT ngày 13/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2023-2024 Căn cứ hướng dẫn số 1545/SGDĐT-KĐQLCLngày 10 tháng 5 năm 2023ve62 việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024. Thực hiện kế hoạch số 2062/KH-UBND ngày10 /5/2023 của UBND Huyện Cần Giuộc về tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024. Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2023-2024 như sau:
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn