Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HỌP PHỤ HUYNH HỌC SINH ĐẦU NĂM HỌC TRƯỜNG TH VÀ THCS PHƯỚC VĨNH TÂY
Ngày 10/9/2023, trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây rộn ràng chào đón quý PHHS đến dự cuộc họp đầu năm học 2023-2024.
Thực hiện kế hoạch số  279   /KH-TH&THCSPVT V/v tổ chức họp PHHS đầu năm học 2023-2024 của trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây. Ngày 10/9/2023, trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây chào đón quý phụ huynh các khối lớp về dự họp đầu năm học phổ biến các nội dung:
- Báo cáo tình hình nhà trường/lớp học
- Báo cáo sỉ số, tình hình lớp cụ thể
- Thông báo thời khóa biểu học sinh
- Thông báo các khoản thu đầu năm
- Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh-thống nhất phương hướng giáo dục học sinh,..Đóng góp của PHHS về các vấn đề của lớp.
Cuộc họp nhận được sự nhất trí cao của giáo viên và PHHS của lớp

Tác giả: LÊ THỊ TRÚC LIN Nguồn: NHÓM TUYÊN TRUYỀN
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn