Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

 • THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC
  09/08/2023

  THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC

  LINH HOẠT TÌNH HÌNH THỰC TẾ NHÀ TRƯỜNG: ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP, HUY ĐỘNG HS RA LỚP, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS PHƯỚC VĨNH TÂY THÔNG BÁO CHO PHHS VÀ HỌC SINH KHỐI 1 TỰU TRƯỜNG NGÀY 21/08/2023, CÁC KHỐI 2,3,4,5,6,7,8,9 TỰU TRƯỜNG NGÀY 28/08/2023.
 • THÔNG BÁO LÀM HỒ SƠ HƯỚNG NGHIỆP- TRUNG CẤP NGHỀ LONG AN
  30/06/2023

  THÔNG BÁO LÀM HỒ SƠ HƯỚNG NGHIỆP- TRUNG CẤP NGHỀ LONG AN

  Căn cứ kế hoạch 182/KH-TH&THCS PVT ngày 11/10/2022 về việc Hướng nghiệp, Trung cấp nghề Long An Hiệu Trưởng trường TH & THCS Phước Vĩnh Tây thông báo đến học sinh lớp 9 KHÔNG ĐƯỢC TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 đến Trường liên hệ cô Bé làm hồ sơ, thời gian từ nay đến hết ngày 30/06/2023. Số Điên thoại 0378983446
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6. Năm học 2023-2024
  15/06/2023

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 1, LỚP 6. Năm học 2023-2024

  Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông Căn cứ vào Phương án số 735 /PA-SGDĐT ngày 13/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Long An về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2023-2024 Căn cứ hướng dẫn số 1545/SGDĐT-KĐQLCLngày 10 tháng 5 năm 2023ve62 việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024. Thực hiện kế hoạch số 2062/KH-UBND ngày10 /5/2023 của UBND Huyện Cần Giuộc về tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024. Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2023-2024 như sau:
 • DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 VÀ LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024
  07/04/2023

  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 VÀ LỚP 1 NĂM HỌC 2023-2024

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 , HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
  03/08/2022

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 , HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

  Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông Căn cứ vào Phương án số 806 /PA-PGDĐT ngày 10/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2022-2023,được UBND Huyện Cần Giuộc phê duyệt theo quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022. Thực hiện kế hoạch số 1446 /KH-PGDĐT ngày28/7/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 1 năm học 2022 – 2023 Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến như thông báo
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6 Năm học 2021-2022
  01/08/2021

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6 Năm học 2021-2022

  Căn cứ vào Văn bản số 1172/PGDĐT ngày 31/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc thực hiện tuyển sinh trên phần mền trực tuyến năm học 2021-2022; Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 635 /KH-PGDĐT ngày 4/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 1 năm học 2021 – 2022 và kế hoạch số 654 /KH-PGDĐT ngày 7/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 6 năm học 2021 – 2022 ; Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2021-2022 như sau: ...
 • TUYÊN TRUYỀN HỘI SÁCH TRỰC TUYẾN
  16/06/2020

  TUYÊN TRUYỀN HỘI SÁCH TRỰC TUYẾN

 • NHẬN BĂNG TỐT NGHIỆP THCS
  26/05/2020

  NHẬN BĂNG TỐT NGHIỆP THCS

 • HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG FANPAGE HS-SV
  25/05/2020

  HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG FANPAGE HS-SV

 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN
  20/05/2020

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020 - 2021 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LONG AN

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn