Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 , HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông Căn cứ vào Phương án số 806 /PA-PGDĐT ngày 10/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2022-2023,được UBND Huyện Cần Giuộc phê duyệt theo quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022. Thực hiện kế hoạch số 1446 /KH-PGDĐT ngày28/7/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 1 năm học 2022 – 2023 Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến như thông báo
.
.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LỚP 1 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023
A. Thời gian:
Đăng kí tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 4/8 đến 14/8/2022 nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến qua địa chỉ https://tuyensinh.longan.edu.vn (phụ huynh có thể xem hướng dẫn trên wedsite của trường tại địa chỉ : thcsphuocvinhtaycg.edu.vn)
B. Các bước thực hiện :
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ:  https://tuyensinh.longan.edu.vn
Bước 2: Bấm vào mục “Đăng ký tuyển sinh”
Bước 3:  Điền đầy đủ thông tin trong phần PHỤ HUYNH NHẬP THÔNG TIN TRA CỨU, Bấm vào nút “Tra cứu”
Bước 4: Chọn vào nút lệnh Đăng ký mới (ở bên phải nội dung bên phải mục đã nhập), điền đầy đủ thông tin cá nhân.
Bước 5: Điền đầy đủ thông tin trên các mục sau:
+ Hồ sơ học sinh
+ Thông tin trường cũ (đối với học sinh lớp 6)
+ Thông tin trường đăng kí, ở ô Trường nguyện vọng à chọn Trường tiểu học & THCS Phước Vĩnh Tây
Bước 6: Sau khi hoàn tất bấm vào “Đăng ký mới”
Hoặc có thể vào địa chỉ http://thcsphuocvinhtaycg.edu.vn
Chọn mục Đăng kí tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 để đăng kí và xem hướng dẫn đăng kí cụ thể hơn.
Trong quá trình thực hiện có điều gì thắc mắc liên hệ với ban tuyển sinh nhà trường theo số điện thoại của đồng chí
+Cơ :  0385210181
+ Quằn :0909603057
 
                                                                                       
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN LỚP 1 VÀ LỚP 6 NĂM HỌC 2022-2023
      Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học và THCS  Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2022-2023 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
-Thực hiện đúng quy chế bậc học của BGDĐT, đảm bảo khách quan, công khai, nghiêm túc, công bằng
- Những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học năm học 2022-2023 và những học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học của những năm học trước nhưng chưa vào học lớp 6 THCS, hiện đang cư trú tại xã Phước Vĩnh Tây  được vào học lớp 6 tại trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây.
- Trẻ 6 tuổi( sinh năm 2016) có hộ khẩu thường trú cùng cha ,mẹ hoặc ông bà nội ,ngoại (chủ hộ là cha ,mẹ hoặc ông bà nội ,ngoại) tại xã Phước Vĩnh Tây; Trẻ là con ruột của cán bộ,công chức,viên chức đang công tác tại địa bàn xã Phước Vĩnh Tây; Trẻ ở huyện,thị khác đang tạm trú lâu dài  tại xã Phước Vĩnh Tây được vào học lớp 1 tại trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây.
- Thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 1 Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây theo Phương án tuyển sinh đã được Ủy ban nhân dân huyện Cần Giuộc phê duyệt.
II.NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Đối tượng – Nguyên tắc Tuyển sinh
a.Lớp 6 :
Xét diện cư trú thực tại địa bàn, có tên trong phần mềm phổ cập và hồ sơ điều tra của UBND xã tại thời điểm tháng 12 năm 2021theo thứ tự: Thường trú; học sinh chuyển nơi học theo bố mẹ do điều chuyển công tác; tạm trú KT3; lưu trú.
Học sinh trong độ tuổi quy định, đã hoàn thành chương trình tiểu học, đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định.
Chỉ tiêu: 100 học sinh/ 3 lớp.
b. Lớp 1:
Chỉ tiêu: 94 học sinh/ 2 lớp.
Xét Trẻ 6 tuổi( sinh năm 2016) diện cư trú thực tại địa bàn, có tên trong phần mềm phổ cập và hồ sơ điều tra của UBND xã tại thời điểm tháng 12 năm 2021 theo thứ tự: Thường trú; học sinh chuyển nơi học theo bố mẹ do điều chuyển công tác; tạm trú KT3; lưu trú..
Lưu ý : Thời gian đăng ký thường trú,tạm trú hoặc lưu trú trước ngày đăng ký tuyển sinh ít nhất 3 tháng
2. Hình thức tuyển sinh
Tuyển sinh trực tuyến: Phụ huynh nhập thông tin vào biểu mẫu, scan hoặc chụp các giấy tờ (theo yêu cầu về hồ sơ tuyển sinh) gửi đính kèm theo hướng dẫn tại đường link: https://tuyensinh.longan.edu.vn(phụ huynh có thể xem hướng dẫn trên wedsite của trường tại địa chỉ : http://thcsphuocvinhtaycg.edu.vn)
3. Hồ sơ dự tuyển trực tuyến
a.Lớp 6 :
- Đơn xin dự tuyển vào lớp 6
- Học bạ bản chính tiểu học
- Bản sao các giấy tờ sau:
+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú;
+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
+ Đối với học sinh ở địa phương khác chuyển đến: Bản chính học bạ tiểu học có trang xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học hoặc giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học (đối với học sinh học hệ phổ cập).
b. Lớp 1:
- Bản sao khai sinh hợp lệ
- Đơn xin dự tuyển vào lớp 1
- Bản sao các giấy tờ sau:
+ Sổ hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú;
+ Giấy chứng nhận đã học mẫu giáo
+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).
4. Thời gian tuyển sinh
Thời gian học sinh đăng ký tuyển sinh, xác nhận, nhập thông tin trên phần mềm tuyển sinh trực tuyến tại Hội đồng tuyển sinh của các trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây từ ngày 04/8/2022 đến hết ngày 14/8/2022.
Hội đồng tuyển sinh họp xét duyệt vào ngày 8/8/2022 ( 8h)
Nhà trường công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 25/8/2022.( nếu PGD Duyệt)
Sau tuyển sinh đợt 1, trường tiếp tục phối hợp huy động học sinh ra lớp và thực hiện tuyển sinh đợt 2 từ ngày 15/8/2022 đến ngày 19/8/2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng
- Chỉ đạo và triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Phòng GD&ĐT TP Cần Giuộc
- Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch, thành lập Hội đồng tuyển sinh, thông báo tuyển sinh của trường.
- Thông báo, công khai, tuyên truyền: Kế hoạch, các văn bản hướng dẫn tuyển sinh, Danh sách dự tuyển theo phân tuyến Tuyển sinh đã được PGD&ĐT phê duyệt đến cha mẹ học sinh.
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến của trường năm học 2022 – 2023 đúng quy định.
2. Phó Hiệu trưởng
- Triển khai kế hoạch TS, tuyên truyền công tác tuyển sinh.
- Phân công, kiểm tra giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của ban tuyển sinh trực tuyến thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được phân công.
- Theo dõi tiến độ công việc của GV và phối hợp giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện,phân công giáo viên hỗ trợ giúp đỡ PHHS gặp khó khăn trong quá trình thực hiện đăng ký Tuyển sinh trực tuyến
- Chỉ đạo tổ nhập danh sách học sinh đã tuyển vào máy, kiểm tra độ chính xác, hoàn thành các báo cáo tuyển sinh theo quy định
3. Thành viên Tuyển Sinh
a. Phân công nhận Hồ sơ trực tuyến và hướng dẫn PHHS cách nộp hồ sơ: 
STT Họ tên Giáo viên nhận Hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ PHHS Bậc học
1 Phạm Thị Cơ THCS
2 Nguyễn Ngọc Quằn Tiểu học
b. Phân công nhận hồ sơ trực tiếp ( Sau trực tuyến ) : 
STT Họ tên Giáo viên nhận và kiểm tra Hồ sơ trực tiếp Bậc học
1 Bà  Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên THCS
2 Bà Võ Thị Bé THCS
3 Bà  Phạm Hồng Thúy
 
Tiểu học
4 Bà Phạm Thị Hồng Phượng Tiểu học
c.Đối chiếu danh sách phổ cập của xã :
STT Họ tên Giáo viên đối chiếu sổ phổ cập xã Bậc học
1 Trần Công Minh THCS
2 Trần Công Minh Tiểu học
d. Các bước nộp hồ sơ trực tuyến vào lớp 6 và lớp 1
          Để đăng kí tuyển sinh trực tuyến PHHS thực hiện như sau
Bước 1: Truy cập vào địa chỉ:  https://tuyensinh.longan.edu.vn
Bước 2: Bấm vào mục “Đăng ký tuyển sinh”
Bước 3:  Điền đầy đủ thông tin trong phần PHỤ HUYNH NHẬP THÔNG TIN TRA CỨU, Bấm vào nút “Tra cứu”
Bước 4: Chọn vào nút lệnh Đăng ký mới (ở bên phải nội dung bên phải mục đã nhập), điền đầy đủ thông tin cá nhân.
Bước 5: Điền đầy đủ thông tin trên các mục sau:
+ Hồ sơ học sinh
+ Thông tin trường cũ (đối với học sinh lớp 6)
+ Thông tin trường đăng kí, ở ô Trường nguyện vọng à chọn Trường tiểu học & THCS Phước Vĩnh Tây
Bước 6: Sau khi hoàn tất bấm vào “Đăng ký mới”
Hoặc có thể vào địa chỉ http://thcsphuocvinhtaycg.edu.vn
Chọn mục Đăng kí tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 để đăng kí và xem hướng dẫn đăng kí cụ thể hơn.

 

 
Tác giả: Ngô Văn Lợi Nguồn: Nhà trường
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn