Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 , HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông Căn cứ vào Phương án số 806 /PA-PGDĐT ngày 10/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2022-2023,được UBND Huyện Cần Giuộc phê duyệt theo quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022. Thực hiện kế hoạch số 1446 /KH-PGDĐT ngày28/7/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 1 năm học 2022 – 2023 Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến như thông báo

HỘI NGHỊ VIÊN CHỨC NĂM HỌC NĂM HỌC 2022- 2023

Thực hiện kế hoạch 1266/PGDĐT của phòng Giáo dục Đào tạo Cần Giuộc, kế hoạch tổ chức Hội nghị Viên chức của Trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây. Ngày 17 tháng 9 năm 2022 toàn thể cán bộ, giáo viên, NLĐ đã tham dự hội nghị

HỌP PHHS ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện kế hoạch 149/KH-TH&THCSPVT ngày 07 tháng 9 năm 2022, trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây tổ chức họp PHHS nhằm thông báo tình hình học tập, rèn luyện hạnh kiểm của học sinh từ khi nhập học đến nay. Đồng thời thống nhất việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, thành lập Ban đại diện Cha, Mẹ học sinh...

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ

Thực hiện kế hoạch số 1586/KH-PGDĐT, triển khai thực hiện kế hoạch số 58 KH, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm, một số về quản lý sử dụng đất, xã nông thôn mới nâng cao ..., do Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức học trực tuyến ngày 20 tháng 8 năm 2022 ,nhà trường đã tổ chức cho GV tham gia học tại trường. . .

TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH NGHI NGỜ HỌC SINH LÀ F0

Thực hiện công văn 920/UBND-VHXH ngày 28/01/2022, sáng ngày 10/02/2022 nhằm chuẩn bị đón học sinh tiểu học trở lại, trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây đã triển khai thực hiện tình huống giả định có học sinh là F0.

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn