Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6 Năm học 2021-2022

Căn cứ vào Văn bản số 1172/PGDĐT ngày 31/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc thực hiện tuyển sinh trên phần mền trực tuyến năm học 2021-2022; Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 635 /KH-PGDĐT ngày 4/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 1 năm học 2021 – 2022 và kế hoạch số 654 /KH-PGDĐT ngày 7/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 6 năm học 2021 – 2022 ; Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2021-2022 như sau: ...

DẠY ONLINE ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, trong tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, thực hiện sự chỉ đạo của Sở GD-ĐT Long An, Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây thực hiện việc dạy và học online tuần 1 từ ngày 04/10/2021

ĐỒNG HÀNH VỚI ƯỚC MƠ -TIẾP SỨC TỚI TRƯỜNG -

Sáng ngày 19 tháng 10 năm 2021, đại diện Ban khuyến học của Công ty Cổ phần Long Hậu trao quà và tài trợ cho học sinh Trường TH & THCS Phước Vĩnh Tây tổng giá trị là 27.406.000 đồng VN thông qua đại diện BLĐ nhà trường. Đây là khoản tài trợ thường năm mà công ty Cổ phần Long Hậu thực hiện : "ĐỒNG HÀNH VỚI ƯỚC MƠ, TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG." đối với học sinh Trường TH & THCS Phước Vĩnh Tây, nhất là trong thời điểm khó khăn của dịch bệnh Covid_19, giúp học sinh có điều kiện học tập, đền trường. .

HỘI NGHỊ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022, ngày 02/10/2021 toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và người lao động đã tham dự Hội nghị công nhân viên chức

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn