Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TỰU TRƯỜNG VÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC

LINH HOẠT TÌNH HÌNH THỰC TẾ NHÀ TRƯỜNG: ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP, HUY ĐỘNG HS RA LỚP, HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TH & THCS PHƯỚC VĨNH TÂY THÔNG BÁO CHO PHHS VÀ HỌC SINH KHỐI 1 TỰU TRƯỜNG NGÀY 21/08/2023, CÁC KHỐI 2,3,4,5,6,7,8,9 TỰU TRƯỜNG NGÀY 28/08/2023.

TUYEN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 12

Thầy Võ Thế Hào Chủ tịch Công Đoàn trường thực hiên tuyên truyền pháp luật theo đề án 833. Thông qua một số luật: Luật tiếp cận thông tin; Nghị định 13/NĐ/CP; Nghị định 52/NĐ/CP; Quyết định số 25/2021; Quyết định số 977/TTCP...

TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH NGHI NGỜ HỌC SINH LÀ F0

Thực hiện công văn 920/UBND-VHXH ngày 28/01/2022, sáng ngày 10/02/2022 nhằm chuẩn bị đón học sinh tiểu học trở lại, trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây đã triển khai thực hiện tình huống giả định có học sinh là F0.

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn