Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

VĂN BẢN ĐÁNH GIÁ THI ĐUA

Thực hiện công tác thi đua cuối năm học 2020-2021. Chủ tịch Công đoàn Võ Thế Hào đã triển khai lại và hướng dẫn đánh giá thi đua.

CUỘC THI KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Ngày 07 tháng 5 năm 2021 Công đoàn nhà trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây đã tổng kết kết quả cuộc thi khai thác tủ sách pháp luật tháng 04/2021. Đồng chí Võ Thế Hào đã trao tặng thưởng choThầy Nguyễn Việt An và Cô Phạm Trần Thị Huỳnh Như đạt giải cao trong cuộc thi.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 03/10/2020, Nhà trường phối hợp với CĐCS tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020. Tại Hội nghị tất cả các đoàn viên công đoàn trường đã thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến trực tiếp đời sống, công tác của cán bộ, công chức và người lao động trong nhà trường.

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn