Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 1 NĂM HỌC 2022-2023 , HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc sửa đổi quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông Căn cứ vào Phương án số 806 /PA-PGDĐT ngày 10/5/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp các trường phổ thông năm học 2022-2023,được UBND Huyện Cần Giuộc phê duyệt theo quyết định số 2812/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2022. Thực hiện kế hoạch số 1446 /KH-PGDĐT ngày28/7/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 1 năm học 2022 – 2023 Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến như thông báo

THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC STEM

Ngày 25/2/2023, Tổ Khoa học tự nhiên thực hiện chuyên đề giáo dục STEM môn toán học với tiết dạy minh hoa của cô Trương Thị Ngọc Châu và tập thể lớp 6.2

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KÌ 2023-2028

Dưới sự chỉ đạo của Liên Đoàn Lao động Huyện Cần giuộc, Chi bộ Trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây, trên cơ sở thực hiện các chỉ thị , Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ngày 24 tháng 12 năm 2022 Công đoàn trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây đã tiến hành Đại hội Công đoàn Khóa 2 nhiệm kì 2023-2028

HỌP PHHS ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023

Thực hiện kế hoạch 149/KH-TH&THCSPVT ngày 07 tháng 9 năm 2022, trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây tổ chức họp PHHS nhằm thông báo tình hình học tập, rèn luyện hạnh kiểm của học sinh từ khi nhập học đến nay. Đồng thời thống nhất việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023, thành lập Ban đại diện Cha, Mẹ học sinh...

TUYEN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 12

Thầy Võ Thế Hào Chủ tịch Công Đoàn trường thực hiên tuyên truyền pháp luật theo đề án 833. Thông qua một số luật: Luật tiếp cận thông tin; Nghị định 13/NĐ/CP; Nghị định 52/NĐ/CP; Quyết định số 25/2021; Quyết định số 977/TTCP...

TRẢI NGHIỆM DI TÍCH CHÙA NÚI

Ngày 11 tháng 2 năm 2023, Tổ Khoa học xã hội thực hiện chuyên đề trải nghiệm cho học sinh khối 7 theo kế hoạch năm học 2022-2023 tại khu di tích Chùa Núi, xã Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An. Chuyến đi có lộ trình từ trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây đến Chùa Núi với sự quản lý, hướng dẫn của các thầy cô tổ Khoa học xã hội, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho học sinh.

TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH NGHI NGỜ HỌC SINH LÀ F0

Thực hiện công văn 920/UBND-VHXH ngày 28/01/2022, sáng ngày 10/02/2022 nhằm chuẩn bị đón học sinh tiểu học trở lại, trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây đã triển khai thực hiện tình huống giả định có học sinh là F0.

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn