Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2022
Ngày 08 tháng 01 năm 2022, Chủ tịch công đoàn nhà trường tổng kết cuộc thi tháng 12, tuyên truyền Nghị định 04/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn