Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 4/2021
Thực hiện việc tuyên truyền pháp luật, ngày 03 tháng 04 năm 2021, Thầy Võ Thế Hào chủ tịch Công đoàn nhà trường đã phổ biến các văn bản pháp luật trong buổi họp Hội đồng sư phạm.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TUYÊN TRUYỀNMỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

CUỘC THI TRỰC TUYẾN PL  VỀ BẦU CỬ

LUAT 65 QH14 SỬA ĐỔI BỔ SUNG LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

LUẬT TỔ CHỨC QUỐC HỘI

QUY CHẾ THI TN THPT

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LONG AN

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC NĂM 2021
 
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn