Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 12/2021
Ngày 04 tháng 12 năm 2021 , Thầy Võ Thế Hào chủ tịch Công đoàn trường triển khai Luật khiếu nại, tố cào trong toàn hội đồng sư phạm
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
 

 


 
Nguồn: Trường Th & THCS Phước Vĩnh Tây
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn