Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ
Thực hiện kế hoạch số 1586/KH-PGDĐT, triển khai thực hiện kế hoạch số 58 KH, những điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm, một số về quản lý sử dụng đất, xã nông thôn mới nâng cao ..., do Phòng Giáo dục và đào tạo tổ chức học trực tuyến ngày 20 tháng 8 năm 2022 ,nhà trường đã tổ chức cho GV tham gia học tại trường. . .
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI HỌC CHÍNH TRỊ

Ngày 20/8/2022

Ngày 27/8/2022


 
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn