Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

TUYEN TRUYỀN PHÁP LUẬT THÁNG 12
Thầy Võ Thế Hào Chủ tịch Công Đoàn trường thực hiên tuyên truyền pháp luật theo đề án 833. Thông qua một số luật: Luật tiếp cận thông tin; Nghị định 13/NĐ/CP; Nghị định 52/NĐ/CP; Quyết định số 25/2021; Quyết định số 977/TTCP...
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn