Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

HỘI NGHI ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CẤP TRƯỜNG
Thực hiên kế hoạch năm học, kế hoạch chỉ đạo cùa phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, sáng ngày 18 tháng 5 năm 2023 Trường TH & THCS Phước Vĩnh Tây thực hiện " Hội nghị đánh giá viên chức quản lý cấp Trường"
Một số hình ảnh của Hội nghị
Thầy Trần Văn Vũ thông qua bản tự đánh giá trước Hội đồng nhà trường

Cô Bùi Thị TThanh Mỹ Chủ tịch Công đoàn nhà trường chủ trì buổi họp đánh giá
Thầy Nguyễn Ngọc Quằn Phó Hiệu trưởng thông qua bản tự đánh giá trước Hội đồng nhà trường
Giáo viên, cán bộ, công nhân viên góp ý, đánh giá
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn