Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN DỰ THẢO TỜ TRÌNH VỀ LỘ TRÌNH MIỄN HỌC PHÍ CHO TRẺ EM MẦM NON, HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ THUỘC CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN
Thực hiện công văn Số: 731/PGDĐT-TH về việc đóng góp ý kiến và đăng tải trên Trang thông tin điện tử dự thảo Tờ trình, Nghị quyết về lộ trình miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh trung học cơ sở thuộc các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Long An. Trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây công khai các văn bản có liên quan và tiến hành tổng hợp lấy ý kiến đến hết ngày 09/04/2024. Mọi ý kiến đóng góp gửi về mail Trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây: c12phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Link tài liệu:

/Uploads/4017/files/DT%20NGHI%20QUYET%20MIEN%20HOC%20PHI%20NAM%20HOC%202024-2025.docx
/Uploads/4017/files/638478173987359709_731_GD%C4%90T-GD%C4%90T_04-04-2024_CV%20lay%20y%20kien%20d%E1%BB%B1%20thao%20NQ%20mien%20giam%20hoc%20phi%20cac%20co%20so%20GD%20tren%20dia%20ban%20tinh%20Long%20An_signed(1).pdf

/Uploads/4017/files/TTr-%20UBND%20ban%20hanh%20NQ%20lo%20trinh%20mien%20hoc%20ph%C3%AD(1).docx
 

Tác giả: LÊ THỊ TRÚC LIN Nguồn: TH VÀ THCS PHƯỚC VĨNH TÂY
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn