Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

TRẢI NGHIỆM DI TÍCH CHÙA NÚI
Ngày 11 tháng 2 năm 2023, Tổ Khoa học xã hội thực hiện chuyên đề trải nghiệm cho học sinh khối 7 theo kế hoạch năm học 2022-2023 tại khu di tích Chùa Núi, xã Phước Vĩnh Tây, Cần Giuộc, Long An. Chuyến đi có lộ trình từ trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây đến Chùa Núi với sự quản lý, hướng dẫn của các thầy cô tổ Khoa học xã hội, mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho học sinh.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA CHUYẾN TRẢI NGHIỆM ĐẦY THÚ VỊ

Hơn 80 học sinh và giáo viên sẵn sàng xuất phát

Cô Bùi Thị Thanh Mỹ hướng dẫn học sinh trước khi tham quan

Giáo viên thuyết trình hỗ trợ học sinh tham quan trong chùa

Học sinh viếng bia mộ cổ tại chùa

Học sinh tự do tham quan các nơi thờ cúng

Đoàn tham quan hoàn thành chuyến tham quan trong tâm trạng phấn khởi
Tác giả: LÊ THỊ TRÚC LIN Nguồn: TRƯỜNG TH VÀ THCS PHƯỚC VĨNH TÂY
Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn