Thư viện Video
This div will be replaced by the JW Player.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 VÀ LỚP 6 Năm học 2021-2022

Căn cứ vào Văn bản số 1172/PGDĐT ngày 31/7/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc thực hiện tuyển sinh trên phần mền trực tuyến năm học 2021-2022; Tiếp tục thực hiện kế hoạch số 635 /KH-PGDĐT ngày 4/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 1 năm học 2021 – 2022 và kế hoạch số 654 /KH-PGDĐT ngày 7/5/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về tuyển sinh vào 6 năm học 2021 – 2022 ; Hội đồng Tuyển sinh Trường Tiểu học và THCS Phước Vĩnh Tây xây dựng Kế hoạch Tuyển sinh Lớp 6 và lớp 1 năm học 2021-2022 như sau: ...

KẾ HOẠCH SỐ 49 KH/TH&THCSPVT

Căn cứ văn bản số 1000/PGDĐT ngày 01/7/2021 của phòng GDĐT Cần Giuộc Về việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau :

CUỘC THI KHAI THÁC TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

Ngày 07 tháng 5 năm 2021 Công đoàn nhà trường TH và THCS Phước Vĩnh Tây đã tổng kết kết quả cuộc thi khai thác tủ sách pháp luật tháng 04/2021. Đồng chí Võ Thế Hào đã trao tặng thưởng choThầy Nguyễn Việt An và Cô Phạm Trần Thị Huỳnh Như đạt giải cao trong cuộc thi.

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

Ngày 03/10/2020, Nhà trường phối hợp với CĐCS tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020. Tại Hội nghị tất cả các đoàn viên công đoàn trường đã thống nhất thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến trực tiếp đời sống, công tác của cán bộ, công chức và người lao động trong nhà trường.

Trường TH&THCS Phước Vĩnh Tây
Địa chỉ: Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Email: c2phuocvinhtaycg.longan@moet.edu.vn
Website: thcsphuocvinhtaycg.edu.vn